Αναπτύσσοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς: Τι μάθαμε

βιβλιοθηκη > Αναπτύσσοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς: Τι μάθαμε

Έχουμε αναπτύξει πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια για ανθρώπους με τυφλοτητα.

Τι μάθαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία;

Παρουσίαση χρήσιμη για εργοθεραπευτές, δασκάλους ειδικής αγωγής και πληροφορικούς

Δείτε την παρουσίαση εδώ