Ενίσχυση της Δημοκρατίας & της ΚτΠ

τομείς δράσης > Ενίσχυση της Δημοκρατίας & της ΚτΠ
header_image

Ενδυνάμωση των Πολιτών

Ενισχύουμε την συμμετοχικότητα

  • αναπτύσσοντας πλατφόρμες συμμετοχής των πολιτών
  • παρέχοντας εργαλεία και μεθοδολογίες για την καλλιέργεια αντίστοιχων δεξιοτήτων
  • διοργανώνοντας εκδηλώσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών

Έργα & Δράσεις πολλαπλού αντικτύπου

  • Αντιμετώπιση Παραπληροφόρησης & Ψευδών Ειδήσεων
  • Λήψη αποφάσεων μέσω πληθοπoρισμού (crowdsourcing)

Μάθετε

Βρείτε εκπαιδευτικό υλικό

Μπείτε στη Βιβλιοθήκη
learn-icon
next-events-img