Επιχειρηματικά Μοντέλα για Δράσεις Ανοιχτού Λογισμικού

βιβλιοθηκη > Επιχειρηματικά Μοντέλα για Δράσεις Ανοιχτού Λογισμικού

Να ασχοληθώ με ΕΛ/ΛΑΚ;

Υπάρχει “Ψωμί” ή το κάνουμε μόνο για τα Τριαντάφυλλα;

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Δείτε το βίντεο εδώ