Περιβάλλον & Υγεία: Συμμετοχικές Λύσεις Πολιτών

βιβλιοθηκη > Περιβάλλον & Υγεία: Συμμετοχικές Λύσεις Πολιτών

Η SciFY και η εταιρεία Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, ΔΑΕΜ διοργάνωσαν το σεμινάριο με θέμα: “Περιβάλλον & Υγεία: Συμμετοχικές Λύσεις Πολιτών” που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, διαδικτυακά.

Στην εκδήλωση μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες στον τομέα του Περιβάλλοντος, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων υγείας καθώς και μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται με την συμμετοχικότητα.

Η εκδήλωση απευθύνθηκε σε εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων υγείας, σε μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται με την συμμετοχικότητα των πολιτών, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας και ανθρωπιστικών επιστημών, σε φοιτητές συναφών σχολών, καθώς και σε πολίτες που συμμετέχουν σε συμμετοχικές δράσεις και έργα για το περιβάλλον, κλπ. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή σε όσες και όσους ενδιαφέρονταν για τους δύο πυλώνες της: το περιβάλλον και την συμμετοχικότητα.

Δείτε το βίντεο εδώ