ΜΚΟ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ -> ΕΡΓΑ -> ΜΚΟ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η SciFΥ με την υποστήριξη της Teleperformance Greece, εκπαιδεύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (περιβάλλον, υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, ενδυνάμωση νέων κ.ά.), μέσα από στοχευμένα σεμινάρια και workshops. Οι οργανισμοί που εκπαιδεύονται, αξιοποιούν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες για να βελτιώσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Η SciFY

 • Προσάρμοσε το επιτυχημένο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα “Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Pioneers in AI” στις ανάγκες των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ).
 • Εκπαίδευσε δέκα φορείς της ΚτΠ στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Προσέφερε καθοδήγηση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από ΜΚΟ.
 • Διοργάνωσε event διάχυσης των αποτελεσμάτων σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Χρηματοδότηση

Το έργο υλοποιείται δωρεάν για τους συμμετέχοντες οργανισμούς χάρη στην υποστήριξη της Teleperformance Greece στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των πρωτοβουλιών της που προάγουν την καινοτομία και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ) επιτελεί ένα τεράστιο έργο στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα πολύ ευρύ φάσμα αναγκών της ελληνικής κοινωνίας με περιορισμένα μέσα. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για τους φορείς της ΚτΠ είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, δυστυχώς η ΤΝ αποτελεί ακόμα άγνωστο πεδίο στον χώρο. Με το έργο αυτό λοιπον, βοηθάμε τις οργανώσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη και να κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Οι τεχνολογίες που λειτουργούν με ΤΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά:

 • για τον εντοπισμό προτύπων και την πρόβλεψη αποτελεσμάτων για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων,
 • για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους σε διαδικασίες όπως εξεύρεση πόρων, διαχείριση κοινωνικών δικτύων, ανάπτυξη περιεχομένου,
 • για την ανάλυση δεδομένων και την παροχή πληροφοριών για κοινωνικά ζητήματα όπως η φτώχεια, οι ασθένειες και η κλιματική αλλαγή.
 • σε chatbots και εικονικούς βοηθούς με ΤΝ για να παρέχουν υποστήριξη, σε πραγματικό χρόνο, σε άτομα που έχουν ανάγκη, μειώνοντας τους χρόνους απόκρισης και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
 • για την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων για τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών κοινωνικών προβλημάτων πριν εμφανιστούν κ.ά.

Με το πέρας του προγράμματος:

 • Θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης ΜΚΟ στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).
 • Δέκα ΜΚΟ θα έχουν εκπαιδευτεί στην αξιοποίηση της ΤΝ.
 • Οι εκπαιδευμένοι φορείς θα έχουν αναπτύξει ένα πλάνο αξιοποίησης της ΤΝ με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους γύρω από Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν πρακτικά αξιοποιήσιμο υλικό για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους με εφαρμογές ΤΝ.
 • Θα έχει αναπτυχθεί τεχνογνωσία αξιοποίησης της ΤΝ σε μόνιμες δομές υποστήριξης φορέων της ΚτΠ (στο HIGGS).
 • Δεκάδες ΜΚΟ θα έχουν ενημερωθεί για το έργο θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος.