Δρ. Παναγιώτης Κάβουρας (Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων – Silver Pack)