Παυλίνα Παπίλια (Actionaid / Εκπαίδευση παιδιών ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων)