ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ -> ΕΡΓΑ -> ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Εκπαιδεύουμε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ώστε να μπορούν να εργαστούν “εκπαιδεύοντας” συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Στη συνέχεια, τα ΑμεΑ θα αναλάβουν να υλοποιήσουν ένα έργο σε πραγματικές συνθήκες, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θα μελετηθεί έτσι για πρώτη φορά ένας πολύ καινοτόμος τρόπος εργασιακής απασχόλησής τους σε έναν τομέα που αναπτύσσεται ταχύτατα!

Στόχος μας είναι να αποκτήσουν περιζήτητες επαγγελματικές δεξιότητες και ταυτόχρονα να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ. Έτσι, θα μπορούν να συμβάλλουν και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Πολύτιμοι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο είναι το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, η Έγκαιρη Παρέμβαση, και η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ).

Ένα εξαιρετικά καινοτόμο project, ακόμα και για τα παγκόσμια δεδομένα!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Υποστήριξη

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της MYTILINEOS Energy & Metals.

Τα Άτομα με Αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και ψυχικές επιπτώσεις στις ζωές τους. Επίσης, η εκρηκτική ανάπτυξη των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (TN) δημιουργεί μια ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για ανθρώπους που θα “εκπαιδεύουν” τα συστήματα αυτά.

Αποφασίσαμε λοιπόν να καινοτομήσουμε και να τολμήσουμε νέες κατευθύνσεις!

  • Θα διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων Annotation σε ΑΜεΑ» που θα απευθύνεται σε φορείς υποστήριξης ΑμεΑ.
  • Οκτώ επαγγελματίες από φορείς υποστήριξης ΑμεΑ θα εκπαιδευτούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη. [Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Έγκαιρη Παρέμβαση, Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)].
  • Οι επαγγελματίες θα εκπαιδεύσουν επί 3 μήνες 12 επιλεγμένα ΑμεΑ στο Annotation.
  • Όσοι εκπαιδευμένοι annotators μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός τέτοιου έργου, θα υλοποιήσουν ένα έργο με πραγματικά δεδομένα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
  • Η πιλοτική αυτή δράση θα αναλυθεί για να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε να μεγαλώσει το εγχείρημα με αποτελεσματικό τρόπο.
  • Θα διερευνηθούν οι προοπτικές εργασιακής απασχόλησης των ΑμεΑ σε έργα ΤΝ, με βάση τη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν.